Gratis frakt over 1500kr

VÅRT ANSVAR - ETISK LØSHÅR

Du skal føle deg sikker på at løshåret du bruker er trygt og bærer god etisk forhistorie. For oss er det viktig at alle ledd i prosessen, fra donor til fabrikk til oss og deretter deg er involvert. Håret du mottar skal være sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Det er ingen som skal lide for skjønnheten. For oss er det viktig å dele de etiske aspektene av arbeidet vårt, bak kulissene hos produksjonen og ikke minst hele prosessen fra hårets opprinnelse til ferdig produkt.

Fabrikken og LuxusHair sine ansatte kontrollerer håret gjennom stikkprøver før det til slutt sendes ut til kunde. Hos LuxusHair er det viktig at prosessen, kvaliteten, lengden, og fargen holder den standarden som er bestemt av LuxusHair slik at du kan alltid føle deg trygg på at håret du får er av beste kvalitet.

Ett innblikk hos leverandørene
LuxusHair tilbyr ekte menneskehår fra frivillige donorer i sør-asia. Vi stiller strenge krav til kvalitet, service og sikkerhet slik at du kan føle deg trygg på at ditt løshår samsvarer dine og våres verdier. Det er viktig å presisere at håret du kjøper hos LuxusHair IKKE er tempelhår, og kommer fra frivillige donorer som selvfølgelig mottar betaling for håret sitt. Hair extensions er et håndverk som krever stor presisjon og dermed laget av fagarbeidere med en gjennomsnittsalder på 40 år. Hos oss blir ansatte tatt godt vare på med forsikring, helgefri, feriedager, 8-timers arbeidsdager, pensjon og gratis lunsj. Leverandørene er stolte over deres pålitelige ansatte som jobber i gjennomsnitt 8 år hos dere.

Vår Code of Conduct
LuxusHair opererer med Code of Conduct til alle leverandører og underleverandører. Vi inngår ingen avtaler uten full åpenhet og samtykke.

Ansettelse og diskriminasjon:
Ansatte skal bli tilbudt juridisk bindende arbeidskontrakt som skal spesifisere lønn, arbeidstider, ferie, sykelønn og fravær. Leverandør må legge til grunn for sikkerhet og pensjonsytelser. Ansatte skal bli tilbudt jobb på grunnlag av deres evne til å gjøre jobben, og aldri av deres tro, rase, farge, kjønn, nasjonalitet, religion, alder, fødselspermisjon eller lignende.


Barnearbeid er strengt forbudt:
LuxusHair tillater ikke arbeid utført av barn under 18 år. Leverandører er nødt til å dokumentere offisiell dokumentasjon for verifisering av arbeiderenes alder. All arbeid er frivillig og utført av voksne mennesker.

Lønn og arbeidstider:
Alle leverandører må sikre at arbeidstid, lønn og overtidsbetaling overholder alle gjeldende lokale lover. Arbeidstimer per dag skal ikke overstige 8 timer ved unntak av frivillig overtid. Overtid er frivillig arbeid som arbeideren selv må be om. Arbeideren skal ha minimum 1 hviledag per uke. Vi stiller også krav til betalt sykefravær, fødselspermisjon og helligdag-fravær. Lønn skal gis med skriftlig dokumentasjon med antall timer arbeidet. 


Arbeidsforhold:
Alle leverandører skal behandle alle arbeidere med respekt og verdighet og gi dem et trygt og sunt miljø. Gjeldende lokale lover og forskrifter angående arbeidsforhold, inkludert helse og sikkerhet, sanitet, brannsikkerhet, risikobeskyttelse og elektrisk, mekanisk og strukturell sikkerhet skal følges. Leverandører kan ikke bruke kroppsstraff eller annen form for fysisk eller psykologisk tvang, for eksempel trusler om vold, seksuell trakassering eller andre overgrep. Arbeidslokalet skal ha tilstrekkelig med ventilasjon og god temperaturkontroll. Brannslukkere skal være tilgjengelig for alle ansatte, samt nødutganger skal være tydelige markert og fri for hindringer. Alle ansatte skal ha tilgang på rent drikkevann til enhver tid. Arbeidsoppgavene skal være bærekraftig for alle ansatte, og leverandør står til ansvar for å tilrettelegge for god sikkerhet og ergonomi.

Menneskehår:
Leverandør garanterer for at håret som samles inn er gjort fra frivillige donorer for rettferdig markedskompensasjon. Ingen skal bli oppmuntret til å selge sitt hår, verken fra leverandør eller eventuell underleverandør.

Ansvar for miljø:
Alle produkter produseres med hensyn til både miljøet og helse og sikkerhet for alle mennesker som er involvert i prosessen. LuxusHair stiller følgende krav til sine leverandører:
- Overholde lokal miljølovgivning
- Giftige materiale skal dokumenteres
- Arbeide for å redusere avfall
- Ha gode rutiner på resirkulering av råvarer
- Deres avfall skal ikke påvirke kvaliteten på fersk vann, grunnvann, jord eller mat.
- Arbeide for å sikre at vann og energi ressurser brukes til et minimum
- Miljøfarlige materialer er tydelig merket og håndteres med forsiktighet. Dette skal bli lagret på en sikker plass for å beskytte ansatte og miljøet


Takk for at du bryr deg og tok deg tiden til å lese! Vi setter pris på alle tanker og innspill, så send oss gjerne en mail dersom du lurer på noe.

loader
Laster...